Størst økning i folketallet hadde kommunen i 1978, da folketallet økte med 2,7 prosent.  Årsaken til den store folketilveksten i 1978 skyldtes et sammenfall av et høyere fødselstall enn normalt og høy tilflytting.  Årsaken til folketallsøkningen i 2022 skyldes ene og alene bosetting av flyktninger.

Utviklingen over tid gjør at gjennomsnittsalderen i Dønna kommune stadig øker.  I 1986 var gjennomsnittsalderen i Dønna 37,4 år.  I 2022 var gjennomsnittsalderen på 45,8 år, som er en økning på 8,4 år over en perioden på 36 år.