Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kvadratisk Donnalogo

Nytt økonomi- og finansreglement for Dønna kommune

I møte den 21.06.22 vedtok kommunestyret et nytt økonomi- og finansreglement for Dønna kommune.  Bakgrunnen for endringene i disse reglementene var at de eksisterende reglementene ikke oppfylte kravene i ny kommunelov, og at det også manglet en del reglementer.  Det nye økonomi- og finansreglmentet består av 11 kapitler som inneholdet hvert sitt reglement innen økonomi- og finansområdet.

illustrasjon

Akvakultursøknad Sundsøy (Løkta)

KUNNGJØRING
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig

innsyn:
Søknad akvakultur i Dønna kommune i Nordland
Søker: Tomma Laks AS
Søknaden gjelder: Arealendring
Søkt størrelse: Ingen endring
Lokalitet: Sundsøy

Koordinater:
Midtpunkt anlegg N 66º10,583` Ø 12º46,240`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º10,520` Ø 12º45,910`

Kontaktadresse: post@donna.kommune.no

Høringsfrist: 27.07.2022

legevakt-kvadrat

Økt tilskudd til legevakt

I revidert statsbudsjett for 2022 ble det satt av penger til styrking av legevaktsamarbeid i distrikter med særlige utfordringer.  Dønna kommune vil motta 1,5 mill. kroner i løpet av 2022 som blant annet skal brukes til å forbedre legevaktbilen med egen EKG og hjertestarter.  Dette vil styrke beredskapen, da man slipper å bruke tid på å flytte utstyret fra legekontoret til vaktbilen.  Dette vil gjøre at man vil kunne rykke ut raskere når tiden er knapp.

pride

Du er ikke alene!

Nattens terrorhandling i Oslo berører oss alle. For noen oppleves dette sterkere, og mer personlig, enn for andre. Trenger du noen å snakke ned, dele tanker og følelser med, så er telefonnummeret 971 40 493 åpent.

Vær den du er - elsk hvem du vil!

En fornøyd ordfører i Dønna (Nils Jenssen), og fylkesråd for transport og infrastruktur (Monika Sande).

Endelig blir Vandve-ferja en ferje, og nå blir den gratis

Ferja mellom Solfjellsjøen og Vandve har så langt vært definert som en hurtigbåt.  Dette har gjort at takstene på ferja har vært hurtigbåttakster, som har vært vesentlig høyere enn en ferjetakstene.  I møte den 15. juni vedtok Fylkestinget at ferja mellom Solfjellsjøen og Vandve skal klassifiseres som ferjerute, og at sambandet skal ta i bruk Autopass-ordningen.  I praksis innebærer dette at reisende med ferja nå kan nyte godt av den nye ordningen med gratis ferjer på samband med mindre enn 100 000 passasjerer i året fra og med 1. juli.

Fra fylkestingets behandling av ny regional transportplan (RTP).

Ny fastlandsforbindelse skal utredes av Nordland fylkeskommune

Den 15. juni vedtok Fylkestinget i Nordland ny regional transportplan for Nordland for 2022 – 2033. I handlingsprogrammet til planen er det nå inne et tiltak om videre utredning av mulig fastlandsforbindelse for Dønna og Herøy, med formål om å klargjøre prosjektet slik at det kan prioriteres ved neste rullering av regional transportplan, som sannsynligvis vil skje i 2025/26.

opplæringspris 2021 - 1

Dønna omsorgssenter fikk Opplæringsprisen for 2021

Tverrfaglig opplæringskontor Ytre Helgeland (TOH) har ansvaret for oppfølging og tildeling av lærlingeplasser på Ytre Helgeland.  TOH er eid av bedrifter, kommuner og opplæringsinstitusjoner på Ytre Helgeland.  TOH deler hvert år ut sin opplæringspris til en lærebedrift  som i særlig grad har stilt opp for sine lærlinger og lagt til rette for personlig utvikling for lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater.

TOHs Opplæringspris for 2021 ble tildelt Dønna omsorgssenter, som er en flott lærebedrift, og har vært det i mange år.  De har stilt opp for sine lærlinger og gjort sitt beste for å tilby læreplass til ungdommer og voksne i Dønna kommune som ønsker en læreplass.  De har også tilrettelagt for at lærlinger med ulike utfordringer har hatt et tilbud som har passet deres arbeidsevne.  TOH legger særlig vekt i sin begrunnelse for tildelingen at de ansatte, og spesielt avdelingsleder, har gjort en strålende jobb med oppfølging og veiledning i læretiden.  

Ordfører i Dønna kommune, Nils Jenssen, gratulerer Dønna omsorgssenter så mye med prisen, og ber de andre enhetene i Dønna kommune om å følge Dønna omsorgssenters gode eksempel for tilrettelegging av lærlingeplasser.

Donnalogo-nyheter

Formannskapsmøte flyttes

Formannskapsmøtet opprinnelig oppsatt til tirsdag 7. juni 2022, flyttes til tirsdag den 14. juni 2022.  Stedet for møtet endres også fra kommunehuset til Dønna ASVO.

I forkant av møtet vil det bli en omvisning på Dønna ASVO og en orientering om driften.

Det vil også bli gitt en orientering i formannskapsmøtet om status i arbeidet med reguleringsplan for havne- og næringsområdet på Bjørn.

 

Kvadratisk Donnalogo

Høring - forslag til planstrategi og planprogram 2019 - 2023

Dønna kommune har lagt ut forslag på planstrategi og planprogram for revidering av kommuneplanen for kommunestyreperioden 2019 - 2023.

Fristen for å levere høringsuttalelser på forslaget til planstrategi er 27. mai 2022.

Fristen for å levere høringsuttalelser til forslaget til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er satt til 13. juni 2022.

Spørsmål til dokumentene og ønske om informasjon rettes til kommunedirektør Tor Henning Jørgensen.

Epost:          torhenning@donna.kommune.no

Tilbakemeldinger på forslaget til planstrategi og høringsuttalelser til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel sendes til:

post@donna.kommune.no

eller

Dønna kommune
Krunhaugen 1 
8820 Dønna

Høringsbrevet finner du her,

og forslaget til planstrategi og planprogram finner du her.

Høringsforslag - Områderegulering Åkervågen næringsområde

I møte den 17.01.2022 vedtok formannskapet i Dønna å legge "Områderegulering Åkervågen næringsområde" ut på høring, med høringsfrist 6 uker. 

Reguleringsplanen ble lagt ut på offentlig høring den 20.05.22.