Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kvadratisk Donnalogo

Høring - forslag til planstrategi og planprogram 2019 - 2023

Dønna kommune har lagt ut forslag på planstrategi og planprogram for revidering av kommuneplanen for kommunestyreperioden 2019 - 2023.

Fristen for å levere høringsuttalelser på forslaget til planstrategi er 27. mai 2022.

Fristen for å levere høringsuttalelser til forslaget til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er satt til 13. juni 2022.

Spørsmål til dokumentene og ønske om informasjon rettes til kommunedirektør Tor Henning Jørgensen.

Epost:          torhenning@donna.kommune.no

Tilbakemeldinger på forslaget til planstrategi og høringsuttalelser til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel sendes til:

post@donna.kommune.no

eller

Dønna kommune
Krunhaugen 1 
8820 Dønna

Høringsbrevet finner du her,

og forslaget til planstrategi og planprogram finner du her.

Ordfører Nils Olav Jenssen, takket Finn Rune Konradsen for hans innsats i å bygge opp en ambulansetjeneste i kommunen.

Ambulansetjenestens far takkes av

Ordfører Nils Jenssen hadde invitert Finn Rune Konradsen til kommunestyremøte den 26. april for å overrekke blomster og takke ham for den innsatsen han har bidratt med for å bygge opp en sentral tjeneste for kommunens innbyggere.

Ordsfører Nils Olav Jenssen, og varaordfører  Trine Sivertsen Hjortdahl på fylkestingsmøte i Svolvær.

Gode samferdselsmøter i Svolvær

Fra den 25. til den 27. april 2022 hadde fylkestinget i Nordland møte i Svolvær.  Fylkestingsmøtene er en viktig arena der kommunene også har anledning til å møte fylkestingspolitikere og drive påvirkningsarbeid for sine kjernesaker.  En delegasjon med politikere fra Dønna og Herøy hadde avtalt en rekke møter med ulike politiske grupper, for både å presentere planene for fastlandsforbindelse, og komme med innspill til organiseringen av ferje- og hurtigbåtruter på Helgeland.  

Ordfører sier at dette var gode møter med positive tilbakemeldinger fra fylkestingspolitikere på ønskene vedtatt av kommunestyret i Dønna.

Politikerne hadde også med seg i bagasjen den nye Menon-rapporten "Fastlandsforbindelse til Dønna og Herøy - en analyse av effektene på reiselivsnæringen", som ble publisert den 1. april i år.  

Menon-rapporten konkluderer med at dagens ferjeløsning ikke er tilpasset behovet til reiselivsnæringen framover.  Ferjetrafikken om sommeren har økt med rundt 70 % siden 2015.  Ferjesituasjonen i Dønna og Herøy de siste somrene med utfordringer på kapasitet og driftssikkerhet har negative konsekvenser for reiselivsnæringen.

En fastlandsforbindelse vil løse disse utfordringene, og legge grunnlaget for en firedobling av omsetningen i reiselivsnæringen i regionen (fra 240 mill. kroner til 960 mill. kroner).  Antall arbeidsplasser i reiselivsnæringen i Dønna og Herøy kan sannsynligvis tredobles med en fastlandsforbindelse (fra 120 ansatte til 360 ansatte).

Menon-publikasjon 35/2022 "Fastlandsforbindelse til Dønna og Herøy - En analyse av effektene på reiselivsnæringen", kan du finne her.

 

Ferge-skilt

Tilskudd til arbeidspendlere i Vandvesambandet

Søknadsfrist 21. april 2022

Formannskapet har opprettet en tilskuddsordning som gjelder for arbeidspendlere i Vandvesambandet som reiser uten bil i 2022. Det er satt av et beløp til dette.

feiring-ingress

Feiring av nye barn i Dønna

Det er en lang tradisjon i Dønna at man feirer barn som er født i kommunen.  Helt siden begynnelse av 1990-tallet har det blitt gjennomført en sermoni der alle nyfødt året før inviteres til en markering, der det deles ut et smykke til hvert barn.  Smykket er designet av kunstneren Beate Wagermann, og er inspirert av den kjente fallosen på Glein.

Ingressbilde-mober

Dugnad for flyktninger i Dønna

I forbindelse med bosettingen av flyktninger fra Ukraina i Dønna, har kommunen kjøpt inn en del møbler fra IKEA for å ruste opp kommunale boliger.  På tirsdag ankom en stor leveranse med møbler, og flyktningene som går på voksenopplæringen i Dønna bidro med dugnadsarbeid for å få møblene i hus.  De neste dagene vil mange frivillige på Dønna bidra med å få montert IKEA-møblene.  Været viste seg for en gangs skyld også fra en positiv side, og solskinn gjorde arbeidet lettere og triveligere.

Trainee-Donna

Ny Trainee ordning – Kandidat helse – på Helgeland

Kandidat Helse starter opp høsten 2022. Vi lyser nå ut sykepleierstillinger i 5 pilotkommuner på Helgeland: Dønna, Herøy, Hemnes, Hattfjelldal og Rana.

Ordningen skal være med på å rekruttere og stabilisere sykepleiere på Helgeland for fremtiden. Den skal lette overgangen for sykepleiere mellom utdanning og jobb.

17

HURRA!!!!

Endelig kan vi igjen feire 17.mai med et fellesarrangement i Dønnahallen.

I den forbindelse er vi avhengige av frivillige lag og foreninger som kan bidra under arrangementet.

Vi trenger hjelp til:

  • Organisering av parkeringen rundt skolen og Dønnahallen.
  • Sette ut bord og stoler, pynte bord og scene og rydde opp etter endt arrangement
  • Selge kake, kaffe, brus, is og pølse med brød.
  • Organisering av lekene utenfor Dønnahallen
Flagg-Ukraina

Kartlegging - Hjelp til ukrainere i Dønna kommune

Dønna kommune har sagt ja til å ta i mot flyktninger fra Ukraina.  Flyktningetjenesten i kommunen arbeider med å få oversikt over hvem som kan hjelpe til med hva.  Kan du ta imot en flyktning eller har du en bolig tilgjengelig? Har du klær, møbler eller en barnevogn? Har du tid å tilby og kan sette sammen en IKEA seng eller kjøre flyktninger til registrering hos politiet i Mo? Vil du heller gi noen en omvisning på Dønna? All hjelp er velkommen.  

Flyktningetjenesten har utarbeidet et kartleggingsskjema som vi oppfordrer alle som ønsker å bidra til å fylle ut, for å få en oversikt. 

Klikk på denne linken for å komme til kartleggingsskjemaet.

Har du spørsmål kan du ringe Maaike (480 31 304) eller Irene (916 38 977).

Radioaktiv

Prosedyre for utdeling og inntak av jodtabletter i Dønna kommune

Jodtabletter er en del av Dønna kommunes beredskap mot atomulykker. Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.  

Dønna kommune har egne prosedyrer for utdeling og inntak av jodtabletter, som er beskrevet under.

hjemmetjeneste

Dønna hjemmetjeneste trenger tilkallingsvikarer!

Dønna hjemmetjeneste trenger tilkallingsvikarer. Har du lyst til å ta vakter hos oss. Vi trenger deg som kan kjøre ute i hjemmetjenesten, deg som ønsker å arbeide på bolig for funksjonshemmede eller deg som kan arbeide på begge plan.

ingressbilde-bispevisitas

Bispevisitas på Dønna

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, med følge, var fra onsdag den 9. til fredag den 11. mars på offisielt bispevisitas i Dønna.  Fjeldstad Jusnes ble vigslet som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme den 24. januar 2016.  Under visitasen ble det gjennomført besøk i kirkene på Nordvik, Hestad og Dønnes.  Besøket ble avsluttet med en felles visitasgudstjeneste for både Dønna og Herøy i Dønnes kirke, etterfulgt av kirkekaffe på Dønnes kristelige ungdomshus, der det også ble presentert et visitasforedrag om tilsynsbesøket.

Dønna kommune overrakte biskopen en gave, som var en lue med motiv av Dønnamannen designet av Stavseng Gård, og takket for møtet med biskopen og hennes følge.

elever

Rekruttering til lærerutdanning på Nesna og rekrutteringsstillinger i Dønna

Kan du tenke deg å ta lærerutdanning? Til høsten startes det opp lærerutdanning på Nesna igjen.  Dette vil være en samlingsbasert utdanning som kan kombineres med en deltidsstilling i skolen.  Dønna kommune ønsker å bidra i rekrutteringsarbeidet, og har derfor opprettet to rekrutteringsstillinger på 20 %, som gjør det mulig å følge utdanningen på Nesna. I tillegg til stillingene vil Dønna kommune også gi et stipend på 2 000 kroner per måned i utdanningsløpet.

Nord universitet vil ha et informasjonsmøte om utdanningen i kommunestyresalen i Dønna på tirsdag den 22. mars kl. 18.00.

Har du spørsmål angående rekrutteringsstillingene eller utdanningen kan du ta kontakt med Mette Anfindsen på telefon 750 52 278 / 995 55 241, eller e-post mette.anita.anfindsen@donna.kommune.no

Foto: Fishbase Group AS.

Anleggsarbeid ved Bjørn næringsområde

I forbindelse med videre utbygging av oppdrettsvirksomheten i Bjørn næringsområde, vil det i perioder være en del anleggstrafikk, som også vil kunne påvirke trafikkmønsteret i området.  Dette vil særlig gjelde veien ved moloroten.

Handlingsdel RTP

Fylkeskommunen ønsker å utrede fastlandsforbindelse

Nordland fylkeskommune har nå lagt ut et forslag til Regional transportplan Nordland 2022-2033 med handlingsprogram (RTP), ut på høring.  Høringsfristen er satt til 22. april 2022, og planforslaget skal behandles i Nordland fylkesting i juni.

DBH-8

Redusert åpningstid i Dønna barnehage i uke 10 (7. - 11. mars)

Dønna barnehage har et høyt sykefravær denne uka på grunn av Covid-19 og omgangssyke.  Dette gjør det er nødvendig å redusere åpningstiden i barnehagen.  I perioden fra 7. mars til 11. mars vil åpningstiden i Dønna barnehage være fra kl. 07.30 - 15.30.

Flagg-Ukraina

Dønna kommune ønsker å ta i mot flyktninger fra Ukraina

Ordfører og kommunedirektør i Dønna kommune har i fellesskap sendt et brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, KS, Nordland fylkeskommune og Utlendingddirektratet, 

I brevet gjøres det klart at Dønna kommune har kapasitet til å kunne ta i mot flyktninger fra Ukraina på kort varsel, dersom det skulle være behov for dette.

Bakgrunnen for brevet er krigen i Ukraina og den store flyktningestrømmen ut av landet.

Brevet fra ordfører og kommunedirektør kan du lese her.

Ordfører i Dønna kommune, Nils Olav Jenssen.

Fra ordføreren - Dønna og situasjonen i Ukraina

Vi er alle urolige over de forferdelige krigshendelsene som vi gjennom media ser utspille seg i Ukraina.

Informasjon om våre lokale forhold i Dønna, sett i forhold det bilde vi får gjennom radio, TV eller sosiale medier, er viktig for å unngå unødig spekulasjon eller unødvendig utrygghet.

Dønna kommune har en etablert kriseledelse som er i kontinuerlig dialog med statlige og fylkeskommunale beredskapsmyndigheter om situasjonen. 

Covid-19

Smittetall i Dønna per 1. mars 2022

Siden den siste smittebølgen startet den 17. januar 2022, har til sammen 397 personer blitt smittet i Dønna.  Dette er 29 % av befolkningen.  De siste dagene har det blitt registrert følgende smittetall:

  • Lørdag 26. og søndag 27. februar: 32 positive.
  • Mandag 28. februar: 14 positive.
  • Tirsdag 1. mars: 11 positive.
Covid-19

Vaksinestatus i Dønna

Per 1. mars 2022 har 81,5 % av befolkningen i Dønna fått minst én vaksinedose mot Covid-19.  Statuse i kommunen er som følger:

1 116 personer har fått dose 1 (81,5 % av befolkningen).
1 043 personer har fått dose 2 (76,2 % av befolkningen).
872 personer har fått dose 3. (63,4 % av befolkningen).

Høringsforslag - Områderegulering Åkervågen næringsområde

I møte den 17.01.2022 vedtok formannskapet i Dønna å legge "Områderegulering Åkervågen næringsområde" ut på høring, med høringsfrist 6 uker. 

Reguleringsplanen ble lagt ut på offentlig høring den 20.05.22.