Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
spillemidler

Søknad om spillemidler 2023

Har dere planer om bygging, rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsanlegg eller lokale kulturbygg er det mye å hente gjennom statlige spillemidler.  Frist for å sende inn søknad er 17. november.

Ta gjerne kontakt for bistand med søknadsprosessen.

Kontaktperson: Jenny Helgesen. Epost: jenny.livesdatter.helgesen@donna.kommune.no

Jenny Livesdatter Helgesen er ny folkehelsekoordinator i Dønna kommune.

Ny folkehelsekoordinator i Dønna

Jenny Helgesen er ny folkehelsekoordinator i kommunen!

Jenny er sykepleier og studerer master i folkehelsevitenskap. Som folkehelsekoordinator skal hun ivareta folkehelseloven, og sørge for og utvikle gode strukturer for folkehelsearbeidet på Dønna.

Valglogo.

Forhåndsstemming i Dønna

Du kan forhåndsstemme i Dønna kommune på kontor for interne tjenester alle hverdager mellom kl. 10.00 og kl. 14.30 fra 10. august og til og med 8. september 2023.

I tillegg er det mulighet for å stemme på Dønna Omsorgssenter onsdag 6. september kl. 10.00-12.00.

Det skal også holdes forhåndsstemming på Vandve og Løkta.

På Vandve er det mulig å forhåndsstemme på ungdomshuset torsdag 24. august mellom kl. 12.00 og 14.00.

På Løkta er det mulig å forhåndsstemme på Løkta skole onsdag 23. august mellom kl. 11.00 og 13.00.

Arendalsuka kvadrat

Dønna kommune representert på "Arendalsuka"

Arendalsuka er det største politiske samlingspunktet i Norge, og har vært gjennomført årlig siden 2012.  Arrangementet er et samarbeid mellom nasjonale og lokale politiske partier, frivillige organisasjoner, universiteter, forskningsinstitusjoner, private selskaper og Arendal kommune, og gjennomføres årlig i midten av august.

Kommunedirektør Tor Henning Jørgensen er i år invitert som paneldeltaker på arrangementet "Innovasjon i distriktskjommuner: Er vi godt nok rigget for forskningsarbeid?", som gjennomføres på Lille hotell i Arendal på torsdag 17. august, fra kl. 13 - 14.

Du kan finne mer informasjon om arrangementet her, og du kan følge arrangmenentet på streaming på Facebook her.

Logo for Ferjedatabanken.

Oppdatert ferjestatistikk for juli 2023

Statens vegvesen har en statistikkdatabase for ferjestatistikk kalt Ferjedatabanken. Statistikken blir oppdatert den 15. i hver måned.  Statistikken for juli er nå publisert og samferdselssidene i Dønna kommune er nå oppdatert med tall for juli måned.

Samferdselssidene for Dønna kommune finner du her.

Kommunevåpenet for Dønna kommune.

Informasjon om utbruddet av fugleinfluensa i Norge - anbefalinger fra Mattilsynet

Det er påvist fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge.  Dette omfatter flere arter, men det er særlig truede arter som krykkje og andre måkearter som er rammet.  I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden begynnelsen av juni.  Det er så langt ikke påvist fugleinfluensa på Helgeland, men vi må være forberedt på at denne smitten også kan komme til vår region. 

Valglogo

Forhåndsstemmegivningen starter 10. august

Du kan forhåndsstemme i Dønna kommune på kontor for interne tjenester alle hverdager mellom kl. 10.00 og kl. 14.30 fra 10. august og til og med 8. september 2023.
I tillegg er det mulighet for å stemme på føgende steder:
Dønna Omsorgssenter onsdag 6. september kl. 10.00 - 12.00.
Løkta skole onsdag 23. august kl. 11.00-13.00.
Vandve ungdomshus torsdag 24. august kl. 10.00-12.00.

Bredbånd Dønna Nord og Løkta

Bredbåndsutbygging Dønna Nord og Løkta - Informasjon fra Telenor

Telenor og Dønna kommune har signert avtale som skal sikre bredbåndsdekning i Dønna Nord og på Løkta. Prosjektet skal være levert mot slutten av 2024. Total kostnadsramme for området er på ca 12.3 millioner.

Utbyggingsområdene Dønna Nord og Løkta markert med salgbare adresser i prosjektet er vist på kart

Overlevering av sykkelen fra Herøy til Dønna.

Sykkelstafetten har passert Dønna

I anledning Arctic Race of Norways 10-årsjubileum, gjennomføres en historisk stafett i landsdelen. Equinors 3D-printede sykkel skal sykles innom alle kommuner i Nord-Norge og ende opp på Nordkapp.

Den 9. juni gikk startskuddet i Bindal kommune, og tirsdag den 13. juni kom sykkelen til Dønna, der ordfører i Herøy Elbjørg Larsen overleverte sykkelen til ordfører i Dønna, Nils Jenssen.

Ordføreren tok sykkelen med på en tur rundt i Dønna kommune, før sykkelen ble sendt videre til Leirfjord.

Du kan lese mer her.

Ferjedatabanken

Ny nettside om samferdselsstatistikk

Samferdsel er et stadig tilbakevendende diskusjonstema i Dønna , som er ganske naturl, for en øykommune, som er svært avhengig av et velfungerende samferdselstilbud.  

I diskusjonene kan det være greit å ha tilgang til oppdatert statistikk og fakta.  Administrasjonen har derfor prøvd å lage oversiktilige figurer som viser utviklingen av gjenstående biler samt utviklingen av bil- og passasjertrafikk.  Dette er samlet på en temaside på kommunens nettsider under "Samferdsel",som du finner her.

Trafikksikker kommune-kvadrat

Dønna resertifisert som trafikksikker kommune

«Trafikksikker kommune» er en godkjenningsordning forvaltet av Trygg Trafikk, som har utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen, og forvalter den.  Den 14. juni ble Dønna resertifisert som trafikksikker kommune.

Høring - Felles Slamforskrift og retningslinjer til disse for SHMIL-kommuner

Det ble i SHMIL’s representantskapmøte høsten 2020 vedtatt at SHMIL skulle starte utredning av å overta slaminnsamling for eierkommunene.


Utredning startet i begynnelsen av 2021, med oppstartsmøte med alle kommunene.
Det ble laget ett prinsippvedtak vedr fortsatt utredning, som ble sendt sendt til behandling i alle kommunestyrene.


Dette ble vedtatt av alle 11 kommunestyrene i perioden desember 2021 – juni 2022.
SHMIL har siden siste vedtak utarbeidet forslag til felles forskrift og retningslinjer, som med dette legges ut på høring i alle eierkommunene.


Etter gjennomført høring vil forskrift bli behandlet i representantskapet i november 2023, og skal sluttbehandles i eierkommunene i desember 2023. Det er viktig at dersom kommunen ønsker å gjøre endring i forskriften, må dette gjøres som høringsinnsinnspill innen fristen den 31. juli 2023.


Innspill som kommer etter fristen vil ikke bli tatt hensyn til.