Årets ildsjel er en pris som ble opprettet av kommunestyret den 7. november 2017.  Prisen skal deles ut til frivillige som aktivt over tid har vært med på å skape noe som er positivt, og bidrar til fellesskapet i Dønna kommune. 

Årets komité har bestått av ordfører, kommunedirektør og miljøarbeider i flyktningtjenesten.  Prisen ble tildelt med bakgrunn i Marit og Rajkos innsats over år for å legge til rette for at mange av våre nye innbyggere skal føle seg velkomne, trygge og inkludert, uansett nasjonalitet og religion.