Innbyggernes svar på spørreundersøkelsen vil være med på å danne grunnlaget for utarbeidelsen av et høringsutkast til ny samfunnsdel til kommuneplanen.  Alle som deltar i spørreundersøkelsen, vil være anonyme. 

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i en kommune, og er en langtidsplan for utviklingen av kommunen og bruken av kommunens arealer.

I tillegg til spørreundersøkelsen vil kommunen også gjennomføre innspillsmøter med alle lokalutvalgene i kommunen.  Målet er å lage et forslag til kommuneplanens samfunnsdel som behandles av formannskapet den 28. mars 2023, og sendes da ut på høring.  Det vil også være mulig å komme med høringsuttalelser helt fram til 15. mai. 2023.

Målet er at kommunestyret skal kunne gjøre et endelig vedtak av ny samfunnsdel til kommuneplanen for Dønna kommune i møtet den 20. juni 2023.

FRISTEN FOR SPØRREUNDERSØKELSEN ER 13. MARS 2023.

For å delta kan du skanne QR-koden i bildet øverst i nyheten, eller du kan klikke her.  

QR-koden vil også bli hengt opp på butikker og andre møteplasser.