Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. mai kl. 12:26

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear

Bostøtte

Bostøtte er en hjelp for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Du må søke kommunen om bostøtte.

 • Lover og forskrifter

  Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

  Lover

  Bustøttelova
  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om bustøtte

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Papirsøknad skal du sende til kommunen. Kontakt kommunen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

  Skjema

  Slik søker du bostøtte, elektronisk

  Søknadsfrist

  Den 25. i måneden. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Det er situasjonen den 1. i måneden som legges til grunn for beregning av bostøtte.

  Søknaden sendes til

  Dønna kommune
  8820 Dønna

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen mottar søknaden og kvalitetssikrer opplysningene. Når søknaden behandles, blir det innhentet opplysninger fra en rekke offentlige instanser som for eksempel folkeregisteret, Skatteetaten og Nav. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte.

  Klagemulighet

  Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal du sende til kommunen. Husk alltid å oppgi navn, fødselsnummer og hva saken gjelder. Forklar hva du mener er feil og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du må skrive under på klagen og legge ved relevant dokumentasjon. Kommunen kan hjelpe deg å klage. Husbanken behandler klagen innen to til seks uker og sender deg et vedtak. Hvis du ikke har fått medhold i klagen din, kan du be om at klagen din blir behandlet av den uavhengige klagenemnda for Husbanken. Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicekontoret
  Postadresse:8820 Dønna
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-05 12:37
  Gyldig til
  2017-01-15