Søknadsprosessen pågår nå mot stolpeeiere for å få godkjent tillatelser til å etablere fiberkabler i deres stolper der det er nødvendig. Det skal også innhentes tillatelser for graving på offentlig og privat grunn. Vår graveentreprenør i prosjektet – BH Maskin - vil kontakte berørte grunneiere.

Når alle søknader er på plass så vil vår entreprenør Linjeproff gjennomføre skogrydding og renovasjon av eksisterende stolper. Da vil det foregå rydding av skog langs planlagte luftkabler. Vi skal skifte ut ca 120 stolper, samt bardunere, rette opp og sikre eksisterende stolper. Når stolpene er oppgradert så vil vi etablere fiberkabler.

Gravearbeidet er planlagt å starte opp etter slåtta (i september).

Kundene som har bestilt fibertilkopling i prosjektet får fremført kundekabel til sin bolig. Det er veldig ønskelig at de som ønsker fiber bestiller tidligst mulig i prosjektet. Da vil man sikre seg en rask og smidig tilkopling i prosjektperioden.

  • Kunder som får luftkabel til husvegg, vil bli kontaktet av vår entreprenør før den blir etablert.
  • Kunder som får jordkabel, vil se en kveil med rør bli lagt klar på tomtegrensen. Kunde er selv ansvarlig for å grave røret på egen eiendom og frem til husvegg. Egen veiledning for dette arbeidet finner du på https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/fase-5/

Når jord og luftkablene er på plass så vil montørene koble sammen fiberkablene. Da kan man observere at sorte skjøtebokser blir etablert i stolper og skap. Vær oppmerksom på at det derfor vil gå tid (flere uker) fra kablene er etablert til bolig før vi er klare til å installere kundene.

Når nettet er etablert og ferdigskjøtet vil kundene som har bestilt få en SMS der man kan velge tidspunkt for avtale installasjon. Montøren vil ha med seg alt utstyr til den enkelte kunde, og når man har installert boligen vil alle tjenester være på plass.

Siste kunde skal være installert innen 4.kvartal 2024. De kundene som har tv og bredbånd fra andre leverandører anmodes å ikke avslutte sine tjenester før de fått booket installasjon.

De adressene som er salgbare og skal bygges er i henhold til underlag mottatt fra kommunen når prosjektet ble lyst ut. Likevel erfarer vi at avvik kan forekomme. Meld derfor interesse om fiber på link under slik at vi kan vurdere om det lar seg gjøre å gi et tilbud.

 

Nyttige linker:

Bestille fiber i prosjektet; https://www.telenor.no/privat/internett/

Melde interesse hvis adresse ikke har fibertilbud på telenor.no: http://www.nordix.no/telenor

Generell informasjon om utbygging: https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/