Dønna barne- og ungdomsskole er en grunnskole med elever fra 1.-10.årstrinn. Skolen har skolefritidsordning – SFO. Åpningstiden i SFO er fra kl 07.15 til kl. 16.30, til sammen 24 timer per uke. SFO er dimensjonert for ca. 30 barn. Skolen gir også tilbud om leksehjelp 2 dager i uken. Tilbudet er gratis.

Link til Visma Flyt Skole

Link til ItsLearning

Kontaktinformasjon: 
Adresse: Dønna barne- og ungdomsskole 8820 Dønna
E-post: dbu@donna.kommune.no 
 

Telefoner:

  • Rektor: 750 52 501
  • Inspektør: 750 52 510
  • 1.-4.kl og SFO: 750 52513
  • 5.-7.kl: 750 52512
  • 8.-10.kl: 750 52503