Fra 1. august 2018 har Nordland fått sitt eget mobbeombud. Mobbeombudet skal passe på at alle barn i barnehager, elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø.

Mer informasjon finnes på Mobbeombudets side.