Godkjenningen skal være et kvalitetsstempel for at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet, og at kommunen oppfyller en rekke kriterier og krav til dokumentasjon, slik som:

  • Ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet er forankret hos kommunedirektør og ordfører
  • Alle ledere i kommunen har et konkret delansvar
  • Kommen har et trafikksikkerhetsutvalg
  • Trafikksikkerhet er innarbeidet i interkontroll, reglementer og er tema i arbeidsmiljøutvalg og på alle foreldremøter i barnehage og skole.
  • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid
  • Kommunen har en oppdatert trafikksikkerhetsplan
  • Kommune oppfyller kravene i alle enheter.

Dønna kommune ble i 2020 kvalifisert og godkjent som trafikksikkerkommune.  Kommunen må resertifiseres hvert tredje år, og 14. juni var Trygg Trafikk på besøk i Dønna for å fullføre resertifiseringsprosessen, og kommunen ble godkjent for ytterligere tre år.

Se også Facebookinnlegg om denne saken.