toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt, men det skal foreligge særlige grunner for å få det.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 25.

Lover

Eigedomsskattelova

___

Søknaden sendes til

Dønna kommune
8820 Dønna

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Postadresse:8820 Dønna

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 13:21
Gyldig til2017-01-15
Levert av CustomPublish AS