Eiendomsskatten må vedtas for hvert enkelt skatteår. Vedtaket treffes i forbindelse med budsjettbehandlingen året forut for skatteåret.

Eiendomsskattesatsene skal være mellom to og syv promille. Ved første gangs utskriving må skattesatsen ikke overstige to promille.

Sakkyndig takstnemnd vedtar takstene. Skattelista legges ut til offentlig ettersyn hvert år.

Selve kravet om innbetaling av eiendomsskatt blir utsendt sammen med kommunale avgifter med 4 terminer i året.