I Dønna kommune har følgende vigselsmyndighet:

Ordfører Nils Jenssen
Nils.jenssen@donna.kommune.no 
Mobil: 468 43 289

Varaordfører Trine Sivertsen Hjortdahl
Mobil: 951 07 364

Rådmann Tor Henning Jørgensen
Tor.henning.jorgensen@donna.kommune.no 
Telefon: 750 52206

Skjema for å bestille vielse

Reglement og prosedyrer for borgerlig vigsel i Dønna kommune