toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Dønna omsorgssenter
  Glein
  8820 Dønna

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage på at dine individuelle behov ikke blir ivaretatt eller på selve utførelsen av tjenesten.  Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Etter pasient- og brukerrettighetsloven kan du også klage direkte til helsetilsynet i fylket.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Dønna omsorgssenter sykehjem
  Telefon:75052145
  Postadresse:Glein 8820 Dønna
  Besøksadresse:Glein 8820 DØNNA
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 13:21
  Gyldig til
  2017-01-15
 • Levert av CustomPublish AS