Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

aaa
Lover og forskrifter

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Lover

Serveringsloven

Forskrifter

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dønna kommune samarbeider med nabokommunene om etablererprøver. RKK Ytre Helgeland (regionalt kompetansekontor)arrangerer prøvene. Se kontaktinformasjon.

Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:RKK Ytre Helgeland
Telefon:750 75 770
Epost:rkkyh@rkkyh.no
Postadresse:Postboks 100 8801 Sandnessjøen
Besøksadresse:Havneterminalen, Sandnessjøen (rett ved fergeleiet)
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-01-06 13:21
Gyldig til
2017-01-15