Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. mai kl. 12:26

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear

Fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege – en fast lege å forholde seg til.

 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og kapittel 7.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om fastlegeordning i kommunene

  Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

  Retningslinjer

  Helsenorge.no - Fastlege

  Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Så langt som det er mulig bør du kontakte helsetjenestene digitalt eller per telefon.
  Hvis din fastlege tilbyr legetime over nett vil du se det når du logger inn på helsenorge.no. Dette kalles på «e-konsultasjon» og foregår med lyd, video eller tekst-samtale, for eksempel ved hjelp av en PC, et nettbrett eller en telefon.
  Klikk på «Start e-konsultasjon» for å begynne.

  Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Helsenorge om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

  https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

  Hvis du ikke har internett, ring Helsenorge på telefon 23 32 70 00. Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

  Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

  Skjema


  Felles innlogging til offentlige tjenester
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med legetjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer
  474 86 882.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kommunelegen i Dønna
  Epost:einar.hoydahl@donna.nhn.no
  Besøksadresse:Solfjellsjøen 8820 DØNNA
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 13:21
  Gyldig til
  2017-01-15