Dønna kommune legger de neste årene opp til en offensiv satsing på befolkningsvekst, gjennom rekruttering av nye ansatte og bosetting av flyktninger.  En forutsetning for å få til dette er tilgang på boliger og tomteareal.  

Dønna kommune ønsker å etablere et utbyggingsprogram som viser en oversikt over hvilke boligområder som skal tilrettelegges og bygges ut de neste årene.  Dette vil være et viktig styringsredskap for kommunen i samspill med private aktører som grunneiere og utbyggere.  Kommunen er interessert i tilbakemeldinger og innspill fra grunneiere som er interessert i å utvikle boligtomter.  Vi etterspør i denne runden særskilt for området Solfjellsjøen, men vil etterhvert også etterspørre i andre deler av kommunen.

Kommunestyret i Dønna har vedtatt generelle rammer for utbyggingsavtaler med private som gir muligheter for samarbeid mellom kommunen og grunneiere og utbyggere.  Dette vil være avtaler som omhandler utbygging av et konkret område, og er som oftest avtaler rundt infrastruktur, men kan også omhandle forkjøpsrett i boligprosjekt, størrelse på bolig og utforming.

Kommunen ønsker å komme i kontakt med grunneiere i området Solfjellsjøen som ønsker å utvikle boligtomter.  Gi tilbakemelding på e-post til post@donna.kommune.no.  For ytterligere informasjon kontakt kommunedirektør (tlf. 971 13 776) eller ordfører (tlf. 468 43 289).