Hvert år oppfordrer Foreningen Norden norske kommuner til å heise flagget den 23. mars. Ved å heise flagget den 23. mars, viser kommunen at samhold mellom nordiske naboer har stor og viktig betydning i en tid med krig og uro i Europa. Jo mer det nordiske samholdet blir forsøkt satt på prøve, jo viktigere er det at kommuner, lokalsamfunn og enkeltpersoner over hele Norden står opp og sier tydelig ifra at vi ønsker mer og tettere samarbeid. På denne måten viser vi at solidariteten mellom de nordiske landene, og mellom folk i Norden, står sterkere enn på lang tid.

Helsingforsavtalen (inngått i 1962) regulerer det offisielle nordiske samarbeidet. Avtalen kalles Nordens «grunnlov» fordi den sikrer at vi som bor i Norden, skal behandles likt.

Foreningen Nordens bannere vil henge langs Karl Johans gate i Oslo. Stortinget heiser de åtte nordiske flaggene på Løvebakken hvert år, og Nordisk råd har bedt de øvrige nordiske parlamentene om å gjøre det samme. Rundt om i hele Norden blir dagen markert med ulike kulturelle arrangementer