toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A
 • Lover og forskrifter

  Se kommuneloven § 12-1 Innbyggerforslag.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Kommuneloven

  Retningslinjer

  Innbyggerforslag

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du må formulere et forslag om det du ønsker kommunestyret (eller fylkestinget) skal ta stilling til. Ta kontakt med kommunen (eller fylkeskommunen) for ytterligere veiledning. Hvis forslaget avvises fordi de formelle vilkårene for behandling ikke er til stede, bør kommunen (eller fylkeskommunen) opplyse deg eller dere om hva som skal til for at forslaget skal aksepteres til behandling.

  Vedlegg

  Du må dokumentere støtten til forslaget med underskrifter. Det må klart gå fram at underskriverne støtter det som forslaget går ut på.

  Søknaden sendes til

  Dønna kommune
  8820 Dønna

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunestyret (eller fylkestinget) må selv ta stilling til det forslaget som fremmes.

  Saksbehandlingstid

  Kommunestyret (eller fylkestinget) skal ta stilling til et forslag innen seks måneder etter at det er blitt fremmet. Tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget henvises til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Som initiativtaker skal du (eller dere) holdes orientert om de avgjørelsene som tas med bakgrunn i forslaget.

  Klagemulighet

  Du kan ikke klage på alle beslutninger om å avvise et forslag. Klagemuligheten gjelder bare hvis saken ville vært et enkeltvedtak (etter forvaltningsloven) om den hadde vært realitetsbehandlet.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicekontoret
  Postadresse:8820 Dønna
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 13:21
  Gyldig til
  2017-01-15
 • Levert av CustomPublish AS