Klagen må sendes skriftlig til Dønna kommune innen 6 uker etter at takstene er lagt ut. Klagen må begrunnes og merkes tydelig med hvilket gårds- og bruksnummer, og evt. seksjons- eller festenummer.

Husk å oppgi et telefonnummer du kan treffes på.

Du kan klage hvert år når det sendes ut skatteseddel, men bare på ting det ikke er klaget på tidligere.

Klagen sendes til:

Dønna kommune
Krunhaugen 1
8820 Dønna

Klagen kan også sendes på E-post til post@donna.kommune.no