toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Nabovarsel - byggesak

Skal du iverksette et byggetiltak, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes.

 • Lover og forskrifter
  Se 
  Plan- og bygningsloven § 21-3 Nabovarsel
  Byggesaksforskriften § 5-2 Varsel til naboer og gjenboere

  Lover

  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Byggesaksforskriften (SAK 10)

  ___
 • Skjema

  Vedlegg

  • Tegninger
  • Situasjonskart 
  • Andre opplysninger som kan berøre naboens/gjenboerens interesser

  Søknaden sendes til

  Dønna kommune
  8820 Dønna

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk drift
  Besøksadresse:Solfjellsjøen 8820 DØNNA
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 13:21
  Gyldig til
  2017-01-15
 • Levert av CustomPublish AS