Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomi- og finansreglement

Dønna kommune har et økonomi- og finansreglement som styrer en rekke områder av kommunens rutiner og håndtering innen økonomi- og finans, og består av følgende reglementer:

 1. Reglement for årsbudsjett og økonomiplan
 2. Reglement for finansielle måltall
 3. Reglement for delegering av myndighet i budsjett- og økonomisaker
 4. Reglement for budsjettoppfølging
 5. Reglement for attestasjon, anvisning og betalingsfullmakter
 6. Reglement for investeringsprosjekter
 7. Reglement for regnskapsavleggelse, herunder strykninger og avsetninger til fond
 8. Reglement for utlån
 9. Reglement for nedskriving av tap
 10. Finansreglement
 11. Innkjøpsreglement

Reglementer kan du laste ned her.

Publisert | Oppdatert 22. juni 2022