Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. mai kl. 12:26

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear

Oppmålingsforretning

Trenger du å klarlegge og beskrive eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom må du kontakte kommunen for oppmålingsforretning.

 • Lover og forskrifter
  Se 
  matrikkellova Kapittel 7 Oppmålingsforretning
  matrikkelforskriften Kapittel 7 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning
  plan- og bygningsloven § 20-1.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Matrikkellova
  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Matrikkelforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om

  • hva som rekvireres (klarlegging av eksisterende grense, grensejustering, arealoverføring osv.)
  • hvilken bokstav i matrikkelloven § 9 som ligger til grunn for rekvisisjonen samt dokumentasjon for dette
  • eier- og festeforhold
  • grenser og naboeiendommer vist på kart
    

  Skjema

  Som regel vil kommunen din ha skjemaer for rekvisisjon av oppmålingsforretninger. Men Kartverket har laget standardskjemaer som kan hentes hos kartverket.no.

  Se: Rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker som er unntatt byggesaksbehandling og Rekvisisjon av oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak.

   

  Søknaden sendes til

  Dønna kommune
  8820 Dønna

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Ved matrikkelføring av en sak som krever oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger. Den som bestyrer oppmålingsforretningen skal meddele tid og sted for forretningen. Varselet skal sendes til den som har krevd forretningen og alle som har grunnbokshjemmel til (eller kan godtgjøre at de eier) tilstøtende grunn. Det skal føres protokoll fra oppmålingsforretningen.

  Saksbehandlingstid

  Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen som hovedregel innen 16 uker.

  Klagemulighet

  Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk drift
  Besøksadresse:Solfjellsjøen 8820 DØNNA
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 13:21
  Gyldig til
  2017-01-15