Per 8. desember var folketallet i Dønna 1 390 innbyggere, og kommunen bosetter for tiden flyktninger fra Ukraina, som gjør at det er sannsynlig at det vil kunne komme en liten økning til.  Hvis folketallet i Dønna per 1. janaur 2023 skulle ligge rundt 1 390 innbyggere betyr det at kommunen vil ha hatt en folketallsvekst på 21 innbyggere, som i såtilfelle vil utgjør en vekst på 1,5 %.  Det vil være et meget bra resultat, og langt over pronosene for våre nabokommuner.  Hvis vi ser på utviklingen i de andre HALD-kommunene, så hadde Herøy kommune 1 825 innbyggere per 1. januar, og 8. desember var folketallet på 1 829 innbyggere, som gir en folketalleøkning på 4 innbyggere, som utgjør en kning på 0,2 %.  Alstahaug kommune hadde 7 333 innbyggere ved årets start, og hadde 7 294 innbyggere per 8. desember, som gir en negang i folketallet på 39 innbyggere så langt i år, som gir en nedgang på 0,5 %.  Leirfjord kommune hadde 2 257 innbyggere per 1. januar, og hadde akkurat samme innbyggertall per 8. desember.

Figuren øverst viser prosentvis endring i innbyggertallet i HALD-kommunene i forhold til 1. januar for perioden fra årets begynnelse og fram til 8. desember.