Dokumentene er systematisert kronologisk etter hvilken økonomiplanperiode de gjelder, og kan finnes ved å klikke i menyen under, eller til venstre på skjermen.

Økonomi- og finansreglement

Kommunens årshjul for budsjettarbeid og økonomisk rapportering

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024