toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Skoler og barnehager

Informasjon

Mobbeombud i Nordland

Nordland har fått sitt eget mobbeombud.

2018-08-17
PPT

PPT Ytre Helgeland

PPT Ytre Helgeland er en pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna.

2015-02-11
Informasjon

Dønna barne- og ungdomsskole

Grunnskole på Solfjellsjøen på Dønna med elever fra 1. - 10. trinn

2012-06-20
Løkta oppvekstsenter_583x389

Barnehagetilbud og 1.-10 klasse grunnskole på Løkta

Løkta oppvekstssenter

2012-06-20
Voksenopplæring

Dønna Voksenopplæring

Dønna voksenopplæring tilbyr blant annet norskopplæring for fremmedspråklige og undervisning til voksne med spesielle behov.

2014-04-07
barnehagen på Solfjellsjøen

Kommunal barnehage

Dønna barnehage

Dønna barnehage består av to avdelinger.

2012-06-20
NDM skole

Nord-Dønna Montessoriskole

Nord-Dønna Montessoriskole: 
NDMS er en privat montessoriskole nord på Dønna. Skolen driver etter montessori- prinsipper og har en praktisk tilnærming til fagene. Det er en barneskole med elever fra 1.-7.klasse. 
Skolen har skolefritidsordning og gratis leksehjelp to dager i uken. 

Kontaktinformasjon:
Adresse: Nord-Dønna Montessoriskole, Stavsengveien 192, 8820 Dønna. 
E-post: post@ndmskole.no
Tlf: 75055162

2020-04-07
Drømmehagen

Drømmehagen barnehage

Drømmehagen barnehage er en privat barnehage nord på Dønna. Barnehagen har en avdeling med plass til 14 barn mellom 0-6 år. 
Drømmehagen barnehage har åpningstid fra 07.30-16.15. (07.15-16.30 ved behov)

Barnehagen har styrer, pedagogisk leder og to assistenter. 

Barnehagen ligger i et flott naturområde og vi har fokus på friluftsliv og turer i nærmiljøet. 

Kontaktinformasjon: 
Adresse: Drømmehagen barnehage, Stavsengveien 192, 8820 Dønna
E-post: drommehagen.barnehage@gmail.com
Tlf: 75055597/ 402 40 449

2020-04-07
Levert av CustomPublish AS