Dønna kommunen har bygget ut og drifter offentlig avløpsnett flere steder i kommunen:

  • Hestad
  • Bjørn
  • Skaga
  • Solfjellsjøen
  • Glein
  • Åkerøya
  • Åker
  • Nordøyvågen

Øvrige steder i kommunen er det privat avløpsløsning, stort sett slamavskillere eller tette tanker.