Bestemmelser om vannmålere ble vedtatt av kommunestyret 6.11.2018, se lokal forskrift.

REKVISISJON AV VANNMÅLER

  • Huseier kontakter rørleggerfirma.
  • Rørlegger rekvirerer og henter vannmåler ved kommunens lager.
  • Når vannmåler er ferdig montert leveres skjema tilbake ferdig utfylt.

KRAV TIL PLASSERING AV VANNMÅLER

  • Måleren skal installeres så nær innvendig hovedstoppekran som mulig.
  • Alt vannforbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før vannmåler.
  • Foran måler: Sil og stengeventil
  • Etter måler: Stengeventil.
  • For å unngå vannskader, bør måleren plasseres i rom med gulvsluk, og ikke utsettes for frost eller sterk varme.
  • Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting

Se også:

Melding om montering/demontering av vannmåler

informasjonsfolder om vanmmåler