Dønna omsorgssenter er kommunens største driftsenhet og inneholder:
•    Sykehjem med 22 heldøgns plasser, inkludert 7 plasser i egen spesialavdeling for personer med demenssykdom.
•    Institusjonskjøkken
•    Vaskeri/renholdsavdeling
•    Dagsenter for personer med demenssykdom 1 dag/uken.
•    Kontor/sentralbord med servicemedarbeider i 20 % stilling

Kontaktinformasjon
Adresse:
Dønna omsorgssenter, 8820 Dønna

 

Telefoner:

  • Kontor: 750 52145
  • Avdelingsleder Rune Ånes: 750 52143
  • Vaktrom: 750 52146
  • Skjermet avdeling: 750 52150
  • Kjøkken: 750 52142
  • Vaskeri: 750 52152

Dønna omsorgssenter.jpg