Frisklivsresept

Gjennom frisklivsresepten inviteres du til en helsesamtale omkring levevaneområdene fysisk aktivitet og/eller kosthold. Helsesamtalen er gratis, og tar utgangspunkt i det som er viktig for deg akkurat nå. Perioden starter og avsluttes med en helsesamtale, og tilbud om kondisjonstest og styrketest. En kondisjonstest og styrketest vil gi deg et mål på din fysiske form og ser om det har skjedd endring fra test 1 til test 2. Det vil også kunne gi oss en indikasjon på din helsetilstand og om tilbudet er med på å bedre din helse. Du vil gjennom resepten få tilgang til treningsfasiliteter, og tilbud om ukentlig oppfølging. 

En reseptperiode er tidsbegrenset til 12 uker og har en egenandel på 300,-. 

 

Henvisning

Både den enkelte deltaker og andre instanser (f.eks. fastlege, NAV, skolehelsetjeneste, HR og ROP-tjenesten) kan henvise til frisklivsresept. Henvisning kan skje både muntlig og skriftlig. Ved muntlige henvisninger skriver frisklivskoordinator et henvisningsnotat basert på samtalen. 

 

Inklusjonskriterier:

  • Du er over 18 år.
  • Du er innbygger i eller ansatt i Dønna kommune.
  • Eget ønske og motivasjon for livsstilsendring.
  • Behov for og ønske om kunnskap knyttet til livsstilsendring.
  • Helseplager knyttet til inaktivitet.
  • Tilbudet er diagnoseuavhengig, men livsstilsrelaterte diagnoser og risiko kan være indikator på nytte av frisklivsresept.

 

Alle brukere som havner innenfor inklusjonskriteriene og som vurderes å ha nytte av tilbudet, får tilbud om frisklivsresept. Er tilbudet fullbooket havner du på venteliste (kronologisk rekkefølge).

 

Lavterskel gruppetrening

Disse timene er åpne og gratis for alle innbyggere, og du trenger ikke henvisning og underliggende risiko for å delta. Timene vil i all hovedsak foregå utendørs. Det ønskes at deltakere på lavterskel gruppetimer benytter «spond» for å melde seg på.

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 90 79 34 13

E-post: Johanne.Walnum@donna.kommune.no