POSOM er forkortelse for psykososial omsorg. Det å bli ivaretatt kan bidra til å minske ettervirkningene etter en alvorlig hendelse.

Målsetting
POSOM-gruppa er en tverrfaglig sammensatt gruppe som kan gi psykisk omsorg og støtte ved større ulykker, alvorlig fysisk/psykisk skade eller brå og uventet død , samt selvmordstruede og etterlatte ved selvmord. Gruppen skal ha ansvar for å styrke tilbudet og organisere støttesamtaler til de som har vært involvert i ulykker / kriser / katastrofer og deres pårørende. Medlemmer i gruppa skal bidra til at de som er rammet får tilbud om forsvarlig oppfølging og hjelp i en krisesituasjon Gruppen er ikke en erstatning for det ordinære hjelpeapparatet, men et supplement.

Målgruppen for POSOM-gruppa
Målgruppen er nær familie, inkludert barn og søsken og andre nære personer som opplever kriser, brå og uventet død av familiemedlem.

Skoler og barnehager har egne beredskapsopplegg, men kan få bistand fra gruppen ved behov.

Aktivisering av POSOM-gruppa
Varsling om aktivisering av gruppa kommer vanligvis til leder i gruppa fra politi, helsetjenesten eller kommunens kriseledelse.

Hvem sitter i POSOM-gruppa ?

  • Psyk. helsearbeider Silje Sandstrak
  • Kst. helsesøster Ida O. Aaaker (nestleder)
  • Kommunelege 1 Heidrun Stene
  • NAV

POSOM-gruppas oppgaver
Gruppa skal bl. a. i dialog med pårørende vurdere hvilke oppgaver som er relevante og bidra til at aktuelle hjelpeinstanser koples inn ut fra definerte behov. Tiltak i forhold til langtidsoppfølging skal vurderes ut fra den enkeltes behov.

Nyttige telefonnummer:

  • Ida O.Aaker: 75052244, 91854368
  • Heidrun Stene:  75052201
  • Legekontoret 75052201 eller legevaktnummeret 116 117
  • DØNNA KOMMUNE  75052200