Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjelpemidler

Dønna kommune mottar hjelpemidler som er bestilt fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Disse blir utlevert til brukere av kommunen. 

Retur av hjelpemidler:
Dersom behovet for hjelpemidler opphører, skal disse sendes i retur til NAV hjelpemiddelsentralen.
Hjelpemidler kan leveres på Dønna Sykehjem(kjellerinngang).  Ta kontakt med  ambulerende vaktmester når du leverer, slik at disse blir tatt vare på.
Ved behov for hjelp til demontering og henting kan du ringe tlf: 909 22 581, hverdager kl 09.00-14.00

Hjelpemidler kan lånes fra kommunen i en kort periode, eller i påvente av egne hjelpemidler fra NAV.  NB!Det er bregrenset utvalg på lageret.

​Les mer om hjelpemidler her PDF document ODT document

Ambulerende vaktmester Ina

Ambulerende vaktmester

Trenger du en ekstra hånd?

Dønna kommune har med glede å tilby alle som har nedsatt funksjonsevne en
ekstra håndsrekning, for at alle skal klare seg best mulig hjemme hos seg selv.

Johanne Walnum[1]

Kommunal fysioterapeut

Dønna kommune har ansatt kommunal fysioterapeut i 100% stilling. Johanne Walnum startet i stillingen 01.10.22. Johanne har studert bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim (2018-2021), i tillegg til å ha gjennomført ett års turnustjeneste i Trondheim. Autorisert fysioterapeut fra august 2022. Johanne er opprinnelig fra Sandnessjøen, men er nå bosatt på Dønna.

Kommunal fysioterapeut gir tilbud til:

  • barn som trenger oppfølging på helsestasjon, i barnehage eller på skole
  • barn, voksne og eldre som har behov for oppfølging av fysioterapeut i hjemmet
  • beboere på institusjon

Kommunal fysioterapeut har også fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak. Det vil etter hvert bli aktuelt med forebyggende treningsgrupper og andre lavterskeltilbud for innbyggere i kommunen.

For pasienter som har mulighet til å komme seg på fysikalsk institutt vil fysioterapeutene tilknyttet Fysioform fortsatt være førstevalget. Gaute Mathisen (+47) 99 15 91 49 og Thomas Tysnes Krokstrand (+47) 97 68 32 71. Kommunal fysioterapeut Johanne har kontor på Fysioform og vil kunne gi oppfølging også der til enkelte pasientgrupper / problemstillinger etter behov.

Dersom du ønsker hjelp av fysioterapeut kan du selv ta direkte kontakt med Johanne Walnum. Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmetjenesten eller skolehelsetjenesten) kan henvise deg eller kontakte fysioterapeut på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette.

Mobilnummer Johanne Walnum: 907 93 413

Epost: Johanne.walnum@dønna.kommune.no

Baby

Jordmortjeneste

Dønna kommune har nå egen kommunejordmor som er på Dønna hver tirsdag. Ragnhild Sjåvik Stokbakken er ansatt i 20% fast stilling. Hun er på Dønna tirsdager.

Kontoret ligger på helsestasjonen.

Pårørendeveileder

Denne veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.

Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis.

Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende.