Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ambulerende vaktmester Ina

Ambulerende vaktmester

Trenger du en ekstra hånd?

Dønna kommune har med glede å tilby alle som har nedsatt funksjonsevne en
ekstra håndsrekning, for at alle skal klare seg best mulig hjemme hos seg selv.

Baby

Jordmortjeneste

Dønna kommune har nå egen kommunejordmor som er på Dønna hver tirsdag. Ragnhild Sjåvik Stokbakken er ansatt i 20% fast stilling. Hun er på Dønna tirsdager.

Kontoret ligger på helsestasjonen.

Pårørendeveileder

Denne veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.

Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis.

Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende.