§1. Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 21. juli til og med 9. august 2022-2025 i kommunene Dønna og Herøy.

§2. Jaktområdet avgrenses til innmark og dens randsone (inntil 50 meter fra innmark).  De første fem dagene,  fra og med 21. juli til og med 25.juli, er jakten begrenset til flyvende fugl over aktivt drevne innmarksarealer. Det er ikke tillatt å jakte i friområder som er synliggjort med grønn farge i kartvedlegg.

§3. Det tillates kun jakt innenfor tidsrommet kl. 24:00-10:00 i Dønna kommune. I Herøy tillates det kun jakt innenfor tidsrommet kl. 16:00-22:00.

§4. Det åpnes for å utvide tida for eggsanking fram til og med 15. mai 2022-2025 i følgende områder:
              -Dønna: Vandve, Skaga, Åker/Stavseng og Glein/Våg.

              -Herøy: Tenna, Sør-Herøy og Nord-Herøy

§5. Denne forskrift trer i kraft straks.