Melde avvik i Compilo (for ansatte)

FiksGataMi - Det er et stort engasjement rundt dårlige veier, både kommunale veier og fylkesveier. Det aller beste er om det sendes melding direkte til kommunen/fylket. Vi anbefaler FiksGataMi. Der kan det legges inn melding og gjerne bilder. Siden sender meldingen videre til både kommunene og fylkeskommunene.

Sende bekymringsmelding til barnevernet (for privatpersoner)

Sende bekymringsmelding til barnevernet (for offentlig ansatte eller fagpersoner) 

 

 


Varsling om kritikkverdige forhold i kommunen

 • Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Begrepet «et varsel» kan omfatte både uformelle, muntlige beskjeder til nærmeste leder, og formaliserte prosesser gjennom skriftlige varslingskanaler.
 • For ansatte har kommunen fastsatt egne rutiner for varsling som er tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo.
 • Innbyggere, leverandører og andre kan også varsle om kritikkverdige forhold.

Det kan varsles til:

 • Varsling internt i kommunen (ansatte kan bruke Compilo, der ligger også prosedyre for varsling)
 • Andre offentlige myndigheter som f.eks. Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Politiet m.fl.
 • Dersom varselet gjelder rådmannen, eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig grad, kan varselet også sendes kontrollutvalget.

Postadresse:
Sekretariatet for kontrollutvalget
(Kontrollutvalget i Dønna kommune)
Postboks 252

8801 SANDNESSJØEN

 

Kritikkverdige forhold kan for eksempel være:

 • Brudd på lover og regler
 • Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
 • Brudd på regler for anskaffelser
 • Brudd på taushetsplikt
 • Mobbing, maktmisbruk eller diskriminering fra ansatte
 • Upassende gaver eller bonuser
 • Denne listen gir eksempler, men er ikke uttømmende