Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KUNNGJØRING AKVAKULTURSØKNAD - Lokalitet Slapøyværet

KUNNGJØRING AKVAKULTURSØKNAD- Lokalitet Gullneset

Salmo Innovation AS søker om klarering ny lokalitet Gullneset for laks, ørret og regnbueørret, nord/vest for Gullstadfjellet. Søkt størrelse er 3599 tonn MTB

I følge Kommuneplanens arealdel med kystsone planid: 2014001 er omsøkt område avsatt til akvakultur. Anleggets plassering viser at hele anlegget samt ankerfester vil komme innenfor avsatt område for akvakultur.

Søknaden ligger ute til offentlig høring. Alle innspill kan sendes til Dønna kommune.

Høringsfrist 14.07.2023

Kystsoneplankart Gullneset.pdf.

Sjø-Kart Lokalitet Gullneset.pdf

Kartlegging marine arter og naturtyper Gullneset.pdf

Havbunnskartlegging ved Gullneset.pdf

Forundersøkelse Gullneset.pdf

C-undersøkelse Gullneset.pdf

B-undersøkelse ved Gullneset, jan2023.pdf

Supplerende informasjon Gullneset.pdf

Kart 1.pdf

Kart 2.pdf

Kart hjørner flåte Gullneset.pdf