Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringsforslag - Områderegulering Åkervågen næringsområde

I møte den 17.01.2022 vedtok formannskapet i Dønna å legge "Områderegulering Åkervågen næringsområde" ut på høring, med høringsfrist 6 uker. 

Reguleringsplanen ble lagt ut på offentlig høring den 20.05.22.

Kvadratisk Donnalogo

Høring - forslag til planstrategi og planprogram 2019 - 2023

Dønna kommune har lagt ut forslag på planstrategi og planprogram for revidering av kommuneplanen for kommunestyreperioden 2019 - 2023.

Fristen for å levere høringsuttalelser på forslaget til planstrategi er 27. mai 2022.

Fristen for å levere høringsuttalelser til forslaget til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er satt til 13. juni 2022.

Spørsmål til dokumentene og ønske om informasjon rettes til kommunedirektør Tor Henning Jørgensen.

Epost:          torhenning@donna.kommune.no

Tilbakemeldinger på forslaget til planstrategi og høringsuttalelser til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel sendes til:

post@donna.kommune.no

eller

Dønna kommune
Krunhaugen 1 
8820 Dønna

Høringsbrevet finner du her,

og forslaget til planstrategi og planprogram finner du her.

Ferge-skilt

Tilskudd til arbeidspendlere i Vandvesambandet

Søknadsfrist 21. april 2022

Formannskapet har opprettet en tilskuddsordning som gjelder for arbeidspendlere i Vandvesambandet som reiser uten bil i 2022. Det er satt av et beløp til dette.

Trainee-Donna

Ny Trainee ordning – Kandidat helse – på Helgeland

Kandidat Helse starter opp høsten 2022. Vi lyser nå ut sykepleierstillinger i 5 pilotkommuner på Helgeland: Dønna, Herøy, Hemnes, Hattfjelldal og Rana.

Ordningen skal være med på å rekruttere og stabilisere sykepleiere på Helgeland for fremtiden. Den skal lette overgangen for sykepleiere mellom utdanning og jobb.