Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sjekk at du står i manntallet

Alle som skal stemme ved høstens Stortingsvalg må være innført i manntallet på valgdagen. Det er viktig å sjekke at man står oppført riktig i manntallet så tidlig som mulig. Velgerne føres inn i manntallet i den kommunen de var registrert med sin bostedsadresse 30. juni i valgåret.

Du kan stemme fra 1. juli

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Ta kontakt på tlf 75 05 22 00.

Kartutsnitt

Offentlig ettersyn - Planprogram Områdeplan Bjørn industriområde, Dønna

OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL PLANPROGRAM, OMRÅDEPLAN BJØRN INDUSTRIOMRÅDE, DØNNA 

Formannskapet har i sak  47/21 gjort følgende vedtak:
1. I henhold til plan- og bygningslovenes (pbl) §§ 4-1 og 11-13 legges forslag til planprogram for områderegulering Bjørn Industriområde ut på høring. 

2. I henhold til pbl § 4-1 andre avsnitt, kunngjøres og varsles det samtidig om oppstart av planarbeidet.

3. Høringsfristen settes til 30. juni 2021.

Høringsuttalelser og innspill sendes til Multiconsult As : tromso@multiconsult.no
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Gry Eva Michelsen, mail Gry.Michelsen@multiconsult.no