Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kartutsnitt

Offentlig ettersyn - Planprogram Områdeplan Bjørn industriområde, Dønna

OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL PLANPROGRAM, OMRÅDEPLAN BJØRN INDUSTRIOMRÅDE, DØNNA 

Formannskapet har i sak  47/21 gjort følgende vedtak:
1. I henhold til plan- og bygningslovenes (pbl) §§ 4-1 og 11-13 legges forslag til planprogram for områderegulering Bjørn Industriområde ut på høring. 

2. I henhold til pbl § 4-1 andre avsnitt, kunngjøres og varsles det samtidig om oppstart av planarbeidet.

3. Høringsfristen settes til 30. juni 2021.

Høringsuttalelser og innspill sendes til Multiconsult As : tromso@multiconsult.no
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Gry Eva Michelsen, mail Gry.Michelsen@multiconsult.no