toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Høringer og kunngjøringer

Logo for Kystplan Helgeland

Frist for å komme med merknader/innspill: 24. mai

2. gangs høring Kystplan Helgeland

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 9 0g 11-4 legges planforslag «Kystplan Helgeland – kommunedelplan for deler av sjøareal i Dønna kommune» med plankart, bestemmelser og retningslinjer ut på 2. gangs offentlig ettersyn.
 

 

2019-04-11
Ferge

Frist for innspill: mandag 25. februar kl 12. Sendes til post@donna.kommune.no

Nye fergeruter på høring

På vegne av Nordland fylkeskommune har Vegvesenet sendt ut forslag til nye ferjeruter for sambandene Sandnessjøen-Dønna-Løkta og Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy, for iverksettelse fra 1. mars 2019.

Det er også sendt ut forslag til ny ruteplan for 18-182 Regionpendelen. Bakgrunnen for ruteendringene er blant annet endret ruteteplan for NEX 1 fra samme dato.

Innspill til kommunens høringsuttalelse må sendes på e-post til post@donna.kommune.no innen mandag 25. februar kl 12.00.

2019-02-19
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Rapport

Avlingsregistrering i eng 2017 etter reinbeite vinteren 2016-2017. Herøy og Dønna kommune.

2018-06-08
Kommunevapen-3D

Dønna kommune, Nordland

Lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Dønna kommune, Nordland

2014-10-07
Levert av CustomPublish AS