1. Utdeling/inntak av jodtabletter skal bare skje etter at Dønna kommune har gitt beskjed om dette. Kommunen vil følge anbefalinger fra kriseutvalget i Statens strålevern.
  2. Tablettene skal fordeles til barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Her er risikoen størst for å få kreft i skjoldbruskkjertelen - etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.
  3. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.
  4. Personer over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.
  5. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

DOSERING AV JODTABLETTER:
Voksne og barn over 12 år: 2 tabletter
Barn 3-12 år: 1 tablett
Barn 1 måneder - 3 år: ½ tablett

Tabletten kan tygges eller svelges hele. Til spebarn kan dosen knuses og løses i vann, saft, morsmelk eller lignende.

VED SPØRSMÅL – RING DØNNA LEGEKONTOR: 750 52 201

Tablettene blir oppbevart her:
Vandve: Vandve Handel (distribueres av lokalutvalget)
Løkta: Løkta oppvekstsenter (distribueres av skolen)
Dønna: Dønna legekontor (og blir hvis situasjonen oppstår) levert ut til barnehager og skoler på øya