Bakgrunnen for dette er en særegenhet i taksregulativet som gir disse pendlerne høye utgifter sammenlignet med andre fergesamband.

Det kan nå søkes om tilskudd for perioden 1. januar til 31. mars 2022. Søknader med dokumentasjon på utgifter sendes Dønna kommune innen 21. mars 2022.

Adresser:

Dønna kommune, Krunhaugen 1, 8820 Dønna

Send sikker post til kommunen