Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
17. januar kl. 17:27

Ny smitte

Det er et mulig utbrudd, med flere smittede, av covid-19 smitte i Dønna kommune. Omfanget vet vi ikke. Det er iverksatt tiltak for å begrense utbruddet mest mulig. De som er berørt blir informert direkte, og det innføres gult nivå i grunnskolen.

Les mer clear
Artboard 1

Høring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Høring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.  Forskrift gjelder for spredt avløp i Dønna kommune.

Som forurensningsmyndighet må kommunene overvåke miljøtilstanden i vassdrag og sjø, og om nødvendig iverksette miljøtiltak innenfor eget myndighets- og virksomhetsområde, jf. Vannforvaltningsplan for vannregion Nordland og Jan Mayn.

Kommunen nettsider[1]

Endringer på kommunens nettsider

Du har kanskje lagt merke til at det har skjedd noen endringer på Dønna kommunes nettsider?  Kommunen har startet et arbeid med å rydde og oppdater innhold.  En av endringene er rydding i menystrukturen.  Dette påvirker hvor du finner postlister og møtekalender for politiske møter.  Dette finner du nå under menypunktet "Innsyn".

Det er også laget en egen avdeling på nettsidene med tittelen "Nyheter".  Dette er tenkt som et supplement til nyhetskarusellen på forsiden, som har sine begrensninger.  Vi håper at jobben som nå gjøres vil gjøre Dønna kommunes nettsider mer brukervennlige.