Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Positiv befolkningsutvikling!

For første gang på mange år er innbyggertallet i Dønna, nå i denne uken, over 1400 innbyggere. Dønna har siden tusenårsskiftet og frem til 2019, hatt en gjennomgående nedgang i antallet innbyggere.

I 3. kvartal 2020 var vi nede i 1354 innbyggere.  Etter dette har det økt noe, og vi har hatt et stabilt folketall på rundt 1370 etter 4. kvartal 2020. Fra nyttår og frem til midten av september har innbyggertallet i Dønna (som eneste HALD-kommune) økt jevnt og trutt til vi i dag er 1401 innbyggere i kommunen. 

Spenningen fremover er om denne utviklingen står seg eller om vi på nytt begynner å miste flere enn de som kommer til kommunen.

Befolkningsutvikling er et viktig område både sett i forhold til den tjenesteproduksjon kommunen leverer nå i dag, og på lengre sikt for å planlegge endringer basert på endret behov. Den demografiske utviklingen, eller antallet mennesker i ulike aldersgrupper, forteller oss behovet for boliger, barnehageplasser, skolestørrelse eller hvor mange omsorgsplasser vi trenger. 

Antallet innbyggere er også grunnlaget for hvor mye penger kommunen får i rammetilskudd fra staten, med andre ord; økt innbyggertall gir økt rammetilskudd og bedrer kommunens økonomiske evne til å yte tjenester. 

Arbeidsplasser og næringsstruktur forteller oss noe om behov for infrastruktur og arealdisponering osv. Dette er i seg selv et så stort tema at det får bli et eget innlegg senere.

Det pågår et stort arbeid i kommunen for å kartlegge og analysere befolkningens sammensetning i årene som kommer. Statistisk sentralbyrå (SSB) lager prognoser basert på historiske tall. Deres prognoser viser en kontinuerlig nedgang i årene som kommer. Vår oppgave må bli å ta vare på den positive utviklingen vi nå ser og sørge for at SSB sine prognoser ikke blir vår virkelighet.

Ønsker dere alle en fin helg!

 

Med vennlig hilsen
Nils Jenssen
Ordfører i Dønna kommune 

Publisert | Oppdatert 21. november 2022