Dønnasambandet

2023.07-Antall PBE i Dønnasambandet.png

 

Herøysambandet

2023.07-Antall PBE i Herøysambandet.png

Dønna og Herøy (2007 - 2023)

2023.07-Trafikkmengde i PBE-2007-2023.png

2023.07-Trafikkmengde i antall kjøretøy-2007-2023.png

2023.07-Tungtrafikk antall kjøretøy-2016-2023.png

Regionen

2023.05 - Antall PBE i regionen - 2016 - 2022.png

2023.05 - Prosentvis endring i PBE i regionen - 2017 - 2022.png