Innsamling og rapportering må av naturlige grunner skje raskt, og gir ikke rom for å kunne intervjue reisende om hvor de skal reise til.  På ferjesamband med flere deltrekninger skaper dette store utfordringer i frohld til å på rett passasjerstatistikk.  Ferjeselskapene har prioritert å få antallet med tanke på sikkerheten ombord korrekt, og dette gjør at passasjerstatistikken blir feil.  Årsaken til dette er at en passasjer som reiser via et anløpssted, vil bli telt som en passasjer på hver deltrekning av reisen.  Dette medfører at det rapporterte passasjertallet vil være høyere enn det reelle antallet passasjerer i sambandet.

Fra og med 16. august 2023 blir det også gratis å reise med bil på en rekke strekninger.  Dette vil med stor sannsynlighet også påvirke kvaliteten på statistikkgrunnlaget for biltransport på ferjesamband med flere delstrekninger.

Feil i ferjestatistikken for sambandene på Helgeland har stor betydning for framtidige transporttilbud, da Nordland fylkeskommune legger stor vekt på statistikken i sitt arbeid med samferdselsutvikling og ferjeanbud.