Dønnasambandet

2023.07-Antall gjenstående biler i Dønnasambandet.png

2023.07-Andel gjenstående biler i Dønnasambandet.png

 

Herøysambandet

2023.07-Antall gjenstående biler i Herøysambandet.png

2023.07-Andel gjenstående biler i Herøysambandet.png

 

Regionen

2023.05 - Antall gjenstående biler i regionen - 2016 - 2022.png

2023.05 - Andel gjenstående biler i regionen - 2016 - 2022.png

 

Hendelser i Dønnasambandet - gjenstående biler  - januar - juni 2023

Dato Ukedag Gjenstående biler Årsak Trafikkmelding
03.01.2023 tirsdag 6 Kapasitet  
04.01.2023 onsdag 3 Kapasitet  
10.01.2023 tirsdag 5 Kapasitet  
13.01.2023 fredag 4 Kapasitet  
02.02.2023 torsdag 3 Kapasitet  
03.02.2023 fredag 10 Kapasitet  
14.02.2023 tirsdag 13 Kapasitet  
15.02.2023 onsdag 17 Kapasitet  
17.02.2023 fredag 10 Kapasitet  
22.02.2023 onsadag 4 Kapasitet  
24.02.2023 fredag 4 Kapasitet  
15.03.2023 onsdag 8 Tekniske problemer TrafikkmeldingTrafikkmelding
22.03.2023 onsdag 4 Kapasitet  
31.03.2023 fredag 2 Kapasitet - fredag før påske  
13.04.2023 torsdag 16 Tekniske problemer Trafikkmelding
17.04.2023 mandag 3 Tekniske problemer og redusert kapasitet TrafikkmeldingTrafikkmelding
19.04.2023 onsdag 38 Tekniske problemer og redusert kapasitet TrafikkmeldingTrafikkmelding
20.04.2023 torsdag 20 Tekniske problemer og redusert kapasitet TrafikkmeldingTrafikkmelding
10.05.2023 onsdag 3 Kapasitet  
16.05.2023 tirsdag 3 Tekniske problemer - innstillinger Trafikkmelding
19.05.2023 fredag 6 Kapasitet  
20.05.2023 lørdag 4 Tekniske problemer - innstillinger Trafikkmelding, Trafikkmelding, Trafikkmelding
21.05.2023 søndag 31 Tekniske problemer - båtbytte Trafikkmelding
23.05.2023 tirsdag 37 Kapasitet  
24.05.2023 onsdag 3 Kapasitet  
25.05.2023 torsdag 2 Kapasitet  
26.05.2023 fredag 32 Kapasitet  
28.05.2023 søndag 24 Kapasitet  
29.05.2023 mandag 16 Kapasitet  
30.05.2023 tirsdag 16 Kapasitet  
16.06.2023 fredag 9 Kapasitet  
20.06.2023 tirsdag 15 Kapasitet  
22.06.2023</