Dønnasambandet

2023.07-Antall passasjerer i Dønnasambandet.png

 

Herøysambandet

2023.07-Antall passasjerer i Herøysambandet.png

Dønna og Herøy (2010 - 2023)

2023.07-Passasjertall per måned-2010-2023.png

Regionen

2023.04 - Antall passasjerer i regionen - 2016 - 2022.png

2023.04 - Prosentvis endring av passasjerer i regionen - 2017 - 2022.png