toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Fjelltrimmen 2019

Dønna idrettslag har plassert ut trimkasser/trimbøker på 10 forskjellige steder på Dønna. Det er tursti til alle postene, men kvaliteten på merkingen av stiene varierer veldig.

Turene er av forskjellig vanskelighetsgrad og gjennomføres på eget ansvar. Det gjøres oppmerksom på fare for ras samt is-/steinfall, særlig på tur opp Hestskaret (Nordvika) og opp til Gullstadfjellet.

I slutten av året vil det bli trukket ut to vinnere på hver «topp» blant de som skrevet sitt navn i turbøkene. Disse vil hver få et gavekort på kr. 500. I tillegg vil alle som besøker alle 10 postene i tidsrommet 01.11.18 – 15.10. 2019 og som leverer inn registreringsskjema til idrettslaget v/leder Tore Westin innen 31.oktober 2019, få utdelt et krus påtrykt Fjelltrimmen 2019. For de under 7 år og de over 70 år er det nok med registrerte besøk på til sammen 7 av postene. Registreringsskjema kan skrives ut på kommunens heimeside, på kommunehuset hos folkehelsekoordinator, på oppslagstavle på dagligvarebutikkene ( Coop Dønna, Spar og Joker ) eller hos leder av idrettslaget.
 
 
 
1. DØNNESFJELLET
Turen starter ved parkeringsplassen til Dønns kirka. Det er oppsatt info-tavle og stien er tydelig og godt skiltet. Trimkassen står ved rasteplass ett stykke nedenfor Dønnesfjellstua.
 
2. FALKHYTTEN, ÅKER
Turen starter ved Coop på Åker hvor det er gode parkeringsmuligheter. Tydelig sti som ikke er spesielt godt merket, men stien er tydelig og lett å følge. Trimkassen står på varden på toppen av Falkhytten, stedsnavnskilt på toppen. Du kan følge parallellåsen (nordre ås) tilbake slik at du får «rundløype», denne er merket med varder.
 
3. HÅGJAFJELLET, GLEIN
Turen starter ved Fallosen på Glein, her kan det også parkeres. Gå igjennom gårdstun og følg vei opp mot masta på toppen av fjellet. Stien opp er ikke merket, men det er lett å finne fram. Husk å lukke grinder. Trimkassen står på veggen til bua ved masta. Stien fortsetter sørvest over fjellet helt ned og går langs Vågsvågen tilbake til Glein. 
 
4. RØSDALSFJELLET
Turen starter i Våg (parker ved fjøs til Terje Gården) og følg hovedveien ett lite stykke før du tar av. Stien er skiltet, tydelig og delvis merket. Trimkassen er festet til skiltstang på toppen.
Turen kan også starte i Nordvikja, parkering ved gammel fjøs. Gå opp Hestskaret og over Vikafjellet til Røsdalsfjellet. Skiltet, tydelig sti og delvis merket.
 
5. ØRNTUVA, SOLFJELLET
Hit kan du gå fra flere steder, fra Våg opp til Røsdalsfjellet over Kamman og opp til Ørntuva. Fra Nordvikja over Vikafjellet til Røsdalsfjellet over Kamman og opp til Ørntuva.Man kan også starte ved butikken på Solfjellsjøen, følge Solfjellveien ca 1 km og gå stien opp til Pængstein og derfra til Ørntuva (ikke merka sti fra Pængstein til Ørntuva). Trimkassen er festa til varden på toppen. Ørntuva er det høyeste punktet på Solfjellet.
 
6. PÆNGSTEIN
Parker ved butikken på Solfjellsjøen og følg Solfjellveien ca. 1 km oppover. Ta av der stien tar av fra veien og følg tydelig sti opp til Pængstein. Husk mynt. Trimkassen er festet på en stolpe 4-5 meter øst for sjølve Pængstein. Dersom du ønsker en lengre tur så fortsett til Ørntuva – litt utydelig sti fra Pængstein til Ørntuva. Fra Ørntuva følger du merka/skilta sti til Røsdalsfjellet, videre følges skilta sti mot Nordvikja og derfra Fv.809 sørover til butikken på Solfjellsjøen. Hele rundturen er på ca. 8 km.

7. NØTTESKOGEN (SOLFJELLMARKA)
Parker ved Dønna barne- og ungdomsskole (ved ballbingen) og følg veien inn til Gjerdet i ca 300 meter, På baksiden av Snekkeråsen tar du til venstre inn jordbruksvei som du følger 200-300 meter. Der stien tar av fra jordbruksveien er det merket med rødt bånd opp åsen hvor du følger tydelig sti langs åsen og innover marka. Turkassen er rød og merka med idrettslagets logo og ligger på en høyde like innom Solfjellgården. Nøtteskogen (hadselnøtter) ligger nede i lia rett øst for turkassen.

8. GULLSTADFJELLET
Ta av fra hovedveien (Fv.809) i Berfjordkrysset, følg Berfjordveien gjennom Berfjordbygda og over skaret til Gjesfjord. Parker på snuplassen i Gjesfjord og følg veien tilbake i ca. 300 meter. Stien starter ved grind og er merka med røde band opp til du kommer over skoggrensa. Siste del er stien mer utydelig, men du ser flyfotomerke og varde på Gullstadfjellet. Trimkassen er plassert på varde ca 50 meter øst for flyfotomerke. Fantastisk utsikt.
 
9. NORDBJØRN
Ta av fra hovedveien (Fv.809) ved Lagersalget og kjør langs Breilandsveien forbi Breiland og fram til Engesvika. Parker på liten snuplass (før grinda) i Engesvika. Stien går på høyresida av dyrkamarka og er merket med røde band fram til der det blir tydelig sti i skogen. Tydelig sti helt fram til Nordbjørn. Trimkassen er festet på tre ved tuftene til hovedhuset på Nordbjørn.
 
10. URDFJELLET
Parker på parkeringsplassen ved fergeleiet på Bjørn, følg gang-/sykkelvei fram til Lagersalget. Klyv over rekkverk og følg stien som går på høyresiden av bekken. Tydelig sti helt opp til vardene. Trimkassen er festet i varde. Fortsett videre vestover på fjellryggen mot Hestadmarka helt til du kommer ned i marka, stien er delvis merka. Når du er nede i marka går du tilbake mot Bjørn langs tydelig sti til du kommer fram ved vanntårnet opp i Jægtlia boligfelt. Følg Jægtliveien ned til Kvitbergveien og følg denne ned til butikken og parkeringsplassen. Flott utsikt på deler av turen.
 
God tur ønskes alle fra styret i DIL.
 
 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS