Hjemmetjenesten
 
Søkers behov for hjelp vurderes individuelt og behov for endring vurderes kontinuerlig. Hjemmesykepleien kan bistå med:
  • Helsehjelp i hjemmet, langvarig eller kortvarig
  • Hjemmehjelp
  • Praktisk bistand
  • Støttekontakt
  • Avlastning
  • TT-kort
  • Bestilling av trygghetsalarm og hjelpemidler, montering og utkjøring
  • Pasientfølge
  • For mer informasjon om hvordan du søker tjenesten kan du henvende deg på telefonnr som er oppgitt under eller på mail. 

Serviceerklæring/mål for tjenesten

 

Kontaktinformasjon

Postadresse: Hjemmetjenesten, Krunhaugen 1, 8820 Dønna

Avdelingsleder Judith W. Edvardsen

E-post: judith.waade.edvardsen@donna.kommune.no  

 

Telefoner:

Avdelingsleder Judith Waade Edvardsen: 908 10 727 (Betjent man-fre. Ved helg,sykdom, ferie og annet må vakttelefon ringes.)

Vakttelefon: 75 05 55 24/995 42147