toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Personvernombud

Dønna kommune har et personvernombud som er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern.

Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet skal blant annet gi råd og veiledning om behandlingen av personopplysninger og reglene for dette, bistå de registrerte (innbyggere og ansatte) med å ivareta deres rettigheter, samt påpeke brudd på regelverket overfor behandlingsansvarlig.

I HALD-kommunene er det Linda Jakobsen som er personvernombud. Personvernombudet er uavhengig i sitt arbeid som ombud. Personvernombudet er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet når rollen utføres.

Kontaktinformasjon:

Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS