toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Sykehjem

Dønna omsorgssenter

Dønna sykehjem skal tilby heldøgns pleie- og omsorg til innbyggere som har behov for tjenester på sykehjemsnivå. Tjenesten skal være basert på individuell tilrettelegging ut fra den enkeltes medisinske behov, og med respekt for den enkeltes historie, egenverdi og livsførsel.

Dønna omsorgssenter er kommunens største driftsenhet og inneholder:
•    Sykehjem med 22 heldøgns plasser, inkludert 7 plasser i egen spesialavdeling for personer med demenssykdom.
•    Institusjonskjøkken
•    Vaskeri/renholdsavdeling
•    Dagsenter for personer med demenssykdom 1 dag/uken.
•    Kontor/sentralbord med servicemedarbeider i 20 % stilling

Kontaktinformasjon
Adresse:
Dønna omsorgssenter, 8820 Dønna

 

Telefoner:

  • Kontor: 750 52145
  • Avdelingsleder Rune Ånes: 750 52143
  • Vaktrom: 750 52146
  • Skjermet avdeling: 750 52150
  • Kjøkken: 750 52142
  • Vaskeri: 750 52152

Dønna omsorgssenter.jpg

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS