FJELLTRIMMEN 2023 – TURBESKRIVELSE.
 
 
 1. DØNNESFJELLET
  Turen starter ved parkeringsplassen til Dønnes kirka. Det er oppsatt info-tavle og stien er tydelig og godt skiltet. Trimkassen står ved rasteplass ett stykke nedenfor Dønnesfjellstua.

   
 2. FALKHYTTEN, ÅKER
  Turen starter ved Coop på Åker hvor det er gode parkeringsmuligheter. Tydelig sti som ikke er spesielt godt merket, men stien er tydelig og lett å følge. Trimkassen står på varden på toppen av Falkhytten, stedsnavnskilt på toppen. Du kan følge parallellåsen (nordre ås) tilbake slik at du får «rundløype», denne er merket med varder.

   
 3. HÅGJAFJELLET, GLEIN
  Turen starter ved Fallosen på Glein, her kan det også parkeres. Gå igjennom gårdstun og følg vei opp mot masta på toppen av fjellet. Stien opp er ikke merket, men det er lett å finne fram. Husk å lukke grinder. Trimkassen står på veggen til bua ved masta. Stien fortsetter sørvest over fjellet helt ned og går langs Vågsvågen tilbake til Glein.

   
 4. RØSDALSFJELLET
  Turen starter i Våg (parkeringsplass nedenfor huset til Lovise Alfheim) og følg hovedveien tilbake mot Våg ett lite stykke før du tar av. Stien er skiltet, tydelig og delvis merket. Trimkassen er festet til skiltstang på toppen. Turen kan også starte i Nordvika, parkering ved stiens begynnelse. Gå opp Hestskaret og over Vikafjellet til Røsdalsfjellet. Skiltet, tydelig sti og delvis merket.

   
 5. ØRNTUVA, SOLFJELLET
  Hit kan du gå fra flere steder, fra Våg opp til Røsdalsfjellet over Kamman og opp til Ørntuva. Fra Nordvika over Vikafjellet til Røsdalsfjellet over Kamman og opp til Ørntuva.  Man kan også starte ved butikken på Solfjellsjøen, følge Solfjellveien ca 1 km og gå stien opp til Pængstein og derfra til Ørntuva. Trimkassen er festa til varden på toppen. Ørntuva er det høgeste punktet på Solfjellet. Hele «Storrunden» er på vel 8 km.

   
 6. PÆNGSTEIN
  Parker ved butikken på Solfjellsjøen og følg Solfjellveien ca. 1 km oppover. Ta av skilt til turstien og følg tydelig sti opp til Pængstein. Husk mynt. Trimkassen er festet på en stolpe 4-5 meter øst for sjølve Pængstein. Dersom du ønsker en lengre tur så fortsett til Ørntuva. Fra Ørntuva følger du merka/skilta sti til Røsdalsfjellet, videre følges skilta sti mot Nordvika og derfra Fv.809 sørover til butikken på Solfjellsjøen. Hele rundturen er på vel 8 km.

   
 7. KLEIVA (OLFOTFJELLET)
  Parker ved Dønna barne- og ungdomsskole (ved ballbingen) og følg veien inn til Gjerdet i ca 300 meter, På baksiden av Snekkeråsen tar du til venstre inn jordbruksvei som du følger fram til Turidbu. Derfra går stien rett øst over bekken (bru over) og opp i Kleiva. Du skrår sørover og oppover, følg røde tøybånd (er ikke sti enda) og følg merking opp til Høgkleiva. Turkassa står i skogen før du kommer helt opp på fjellet. Fra toppen fortsetter du sørvest og nedover til du kommer ned på Solfoten-stia ved rasteplassen. Følg denne tilbake til jordbruksvei og til utgangspunktet ved skolen.

   
 8. HAGEN
  Kjør Sandstrakveien helt til veis ende i Breivika og parker der stien til Dønnamann starter (helt innunder Dønnmann). Følg denne stien helt fram til Hagen.  Følg stien opp fra sjøen, forbi murene etter bebyggelsen og til du treffer på vår trimkasse ca. 200 m fra fjæra, på venstre side av stien. Samme vei tilbake til utgangspunktet.

   
 9. KULIFJELLET
  Ta av fra hovedveien (Fv.809) ved Lagersalget og kjør langs Breilandsveien i ca. 800 m. Parker på stor lundingsplass innom bebyggelsen langs veien (før du kjører ned til Breiland). Stien starter på motsatt side av veien, gå over bekken og følg traktorvei inn mot fjellet, deretter følger du fjellryggen opp Breidalsfjellet. Her holder du til venstre og følger fjellrygg til topps på Kulifjellet. Toppen ligger mot Dalsvåg/Berfjord og kassen står på østsiden av steinvarden på toppen. Stien er merka, men når du kommer oppe på fjellet er det litt langt mellom merkene. Fantastisk utsikt og på klarværsdager ser du Svartisen herfra.

   
 10. URDFJELLET
  Parker på parkeringsplassen ved fergeleiet på Bjørn, følg gang-/sykkelvei fram til Lagersalget. Klyv over rekkverk og følg stien som går opp på høyresiden av bekken. Tydelig sti helt opp til vardene. Trimkassen er festet i varde. Fortsett videre vestover på fjellryggen mot Hestadmarka helt til du kommer ned i marka, stien er delvis merka. Når du er nede i marka går du tilbake mot Bjørn langs tydelig sti til du kommer fram på Jægtlivegen. Følg Jægtliveien ned til Kvitbergveien og følg denne ned til butikken og parkeringsplassen. Flott utsikt på deler av turen.                                           
God tur ønskes alle fra styret i DIL