I tillegg står teknisk drift for drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen inklusive grøntareal. Kommunen har i overkant av 20.000 m2 med bygningsmasse. Teknisk drift skal bistå næringsliv og private i å legge til rette for utvikling, i dette ligger det at teknisk drifts målsetting er å sørge for en sikker vannforsyning, god avløpshåndtering, effektiv og trafikksikker samferdsel, ivareta estetiske og grønne verdier og arbeide for å skape gode vilkår for alle kommunens innbyggere og næringslivet i kommunen.

Dønnahallen

Teknisk drifts sine ansatte er lokalt lokalisert på to steder. Ingeniørene holder til på kommunehuset mens utestyrken har kontorsted ved kommunelaget.

Kontaktinformasjon
Adresse: Dønna kommune, Krunhaugen 1, 8820 Dønna
E-post: post@donna.kommune.no

Telefoner:
Teknisk sjef: 75 05 22 45