Å skaffe bolig er i utgangspunktet et privat ansvar, og ikke en lovpålagt tjeneste. Søkere til kommunal bolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger på sitt boligbehov. Ved alle søknader om boliger blir inntekts- og formuesforhold vurdert. For at søknaden din skal bli behandlet, er det derfor et krav om at du legger ved siste lønns-/ trygdeslipp og nyeste selvangivelse.

Hvert år er det flere som søker og blir innvilget en kommunal utleiebolig, enn antallet ledige boliger. Det innebærer at det kan være svært lang ventetid på en kommunal utleiebolig.

Søknadskjema bolig