Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. mai kl. 12:26

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear
Sau

Landbruk

Dønna og Herøy kommuner samarbeider om landbruksforvaltning. Dønna er vertskommune.

Kommunevapen-3D

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Fylkesmannen har tidligere hatt ansvaret for denne ordninga, men ordninga er fra og med 2020 overført til kommunene.

Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206), Landbruksdirektoratets rundskriv 2019-45 og lokale retningslinjer/kommunens prioriteringer.

Søknadsfrist: 15. februar 

Ved spørsmål om ordninga kontakt Elisabeth Pedersen på telefon 75 05 22 15, eller på e-post elisabeth.pedersen@donna.kommune.no

grågås

Forvaltningsplan for grågås i Nordland

Landbrukskontoret

En ny forvaltningsplan setter fokus på kunnskap om økende bestander, økende beiteskader på innmark, og behovet for mer organisert jakt på grågås.